Hopp til innhold

Bekhterev Norge er en landsomfattende og uavhengig forening som jobber for en bedre hverdag for mennesker med bekhterevs sykdom (aksial spondyloartritt) og bekhterevlignende sykdommer. Vi arbeider for medlemmenes interesser og støtter forskning på bl.a. effekten av behandlingsreiser. Videre drives et målrettet påvirkningsarbeid mot politikere og beslutningstakere. Lokale bekhterevforeninger har mange aktiviteter og driver treningstilbud blant annet i varmtvannsbasseng.

Du kan melde deg inn i Bekhterev Norge her.

Fra og med 01.01.2020 er lokale bekhterevforeninger tilsluttet Bekhterev Norge ikke lenger en del av Norsk Revmatikerforbund (NRF).

Medlemmer i de lokale bekhterevforeningene dette omfatter, må melde seg inn i Bekhterev Norge for å opprettholde medlemskapet i sin lokale bekhterevforening. Dette er fordi det tidligere medlemskapet er knyttet til NRF.

Innmelding i Bekhterev Norge innebærer ikke at du melder deg ut av NRF. Du må selv melde deg ut av NRF dersom du ikke ønsker fortsatt medlemskap i NRF. Evt. videre medlemskap i NRF vil bli overflyttet til nærmeste revmatikerforening.

Det er fullt mulig å være medlem i begge organisasjoner, noe som har vært et ønske fra mange, men som ikke har vært mulig tidligere. Men det er altså ingen krav om å være med i begge organisasjonene.

… fortsett å lese «Lokalforeningene ikke lenger i NRF fra 1.1.2020»