Hopp til innhold

Bekhterev Norge er en landsomfattende og uavhengig forening som jobber for en bedre hverdag for mennesker med bekhterevs sykdom (aksial spondyloartritt) og bekhterevlignende sykdommer. Vi arbeider for medlemmenes interesser og støtter forskning på bl.a. effekten av behandlingsreiser. Videre drives et målrettet påvirkningsarbeid mot politikere og beslutningstakere. Lokale bekhterevforeninger har mange aktiviteter og driver treningstilbud blant annet i varmtvannsbasseng.

Du kan melde deg inn i Bekhterev Norge her.

Covid 19 situasjonen har påført Bekhterevere vanskeligheter i form av kansellerte behandlingsreiser, stengte basseng og behandlingstilbud. Bekhterev Norge har sendt en bekymringsmelding til Helse- og omsorgsdepartementet, ved politisk ledelse der vi ber om et møte.

… fortsett å lese «Statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet inviterer Bekhterev Norge til møte»

Bladet Fysioterapeuten melder at bydel Vestre Aker i Oslo sparer i budsjettet ved å redusere fysioterapi-tilbudet.

Kutt i fysioterapitilbudet er en utvikling som har foregått over lengre tid, og som også rammer vår gruppe. For mange med bekhterev og liknende sykdommer er  fysioterapi og veiledet trening en nødvendig rehabilitering for å holde bevegeligheten oppe og redusere smerte.

… fortsett å lese «Bydel Vestre Aker i Oslo sier opp fysioterapihjemler uten forvarsel»

Behandlingsreiser avlyser også høstens behandlingsreiser. Søknadene blir overført til 2021 (voksne revmatikere).

For søknader med frist 1. mars 2021 vil behandlingsreiser bare ta i mot søknader fra pasienter som ikke søkte 1. mars 2020.

Bekhterev Norge vedtok på sitt landsmøte i april en resolusjon om at sparte midler i 2020 må brukes på økt kapasitet slik at også de som normalt ville ha søkt for 2021 kan få et tilbud. Foreningen jobber aktivt med dette og andre tiltak for å få til bedring i behandlings- og rehabiliteringstilbudet for vår gruppe videre.

… fortsett å lese «Behandlingsreiser avlyser også høstens grupper»

Lokale bekhterevforeninger tilsluttet Bekhterev Norge er ikke lenger en del av Norsk Revmatikerforbund (NRF).

Medlemmer i de lokale bekhterevforeningene dette omfatter må melde seg inn i Bekhterev Norge for å opprettholde medlemskapet i sin lokale bekhterevforening - hvis de ikke allerede har gjort det. Det tidligere medlemskapet er knyttet til NRF.

… fortsett å lese «Lokalforeningene ikke lenger i NRF»

Igalo

Alle behandlingsreiser for mennesker med Bektherevs sykdom og andre med slikt behov er blitt avlyst til utgangen av august som følge av Covid 19-epidemien. Vi frykter at vi mister dette viktige behandlingstilbudet også for resten av året. Forskning og studier viser svært gode resultater av gjennomført behandlingsreiser for mennesker med Bekhterevs sykdom.

… fortsett å lese «Landsmøtet i Bekhterev Norge: Behandlingstilbudet for mennesker med Bekhterevs sykdom kraftig forringet og må styrkes»