Hopp til innhold

Om oss

Bekhterev Norge  ble stiftet 17.01.1986. og er partipolitisk og livssynsnøytral, drives på et ideelt og ikke-kommersielt grunnlag og følger til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer utarbeidet av myndighetene for tilskudd til frivillige funksjonshemmedes organisasjoner. Et eventuelt overskudd skal tilfalle organisasjonen eller andre samfunnsnyttige formål. Forbundet er en frivillig interesseorganisasjon som skal drive humanitær og samfunnsnyttig virksomhet og være landsomfattende.

Bekhterev Norge har som mål å:

  • Være en møteplass for medlemmene for omsorg, fellesskap og kunnskap
  • Gi service til egne medlemmer,
  • Drive interessepolitisk arbeide for bedring av personer med AS/Bekhterev sin helsemessige, sosiale, økonomiske situasjon og kulturelle forhold
  • Spre opplysning om sykdommene, deres forebygging, behandling og samfunnsmessige konsekvenser, og drive likepersonarbeid
  • Bidra til bedring av trenings- og behandlingsmuligheter
  • Bidra til vitenskapelig forskning om revmatiske sykdommer og støtte fagpersonells videre utdannelse i behandlingen av disse
  • Fremme og bidra i internasjonalt samarbeid

Leder: Odd Mikkelsen
Styremedlem: Hans Westerheim
Styremedlem: Randi Moe
Vara: Elisabeth Kjønnø
Vara: Heidi Brandt

Redaksjon til Bekhterev.no består av:

Odd Mikkelsen og Jon Hagfors

Bekhterevs historie:

Be-historie1
Be-historie2