Hopp til innhold

Behandlingsreiser kanselleres til ut august

Behandlingsreiser, Oslo universitetssykehus, melder at alle behandlingsreiser er kansellert til ut august.

Det vil bli foretatt en ny vurdering over påske vedrørende gruppene fra slutten av august til og med desember.

De som har fått innvilget behandlingsreise fra april - juni 2020 vil i følge Behandlingsreiser bli overført til de samme gruppene i 2021 dersom man da er tilbake i normal drift.

Det heter følgende på Behandlingsreisers nyhetsside:

Vedrørende utbruddet av coronavirus, covid-19.

Behandlingsreiser har på grunn av coronavirusutbruddet sett seg nødt til å kansellere alle grupper ut august i år.

Vi vil forta en ny vurdering over påske vedrørende gruppene fra slutten av august til og med desember.

Begrunnelsen for dette er at i Norge vurderes utbruddet å vare gjennom sommeren. Mye er usikkert rundt dette viruset og ingen kan per dags dato si noe fremover i tid. Flere land har også per dato stengt grensene for innreise.

Vi beklager dette.

Alle pasienter og personale som ble hjemsendt 14. eller 15. mars må etter de nye reglene være i hjemmekarantene i 14 dager.

Forhåndsbetalt hotellopphold vil refunderes fortløpende fra Egencia. Du vil motta beløpet i løpet av 2 - 3 dager.

Her er link til Folkehelseinstituttet https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus

Vedrørende kansellering av grupper på grunn av coronavirus

Revma voksne som hadde søknadsfrist 15. september 2019

Dere som har fått innvilget behandlingsreise fra april - juni 2020 overføres til de samme gruppene i 2021 dersom vi da er tilbake i normal drift.
Det kan bli små endringer på datoene, men dere vil motta nytt brev om eksakt dato og flytider i god tid før avreise.

Dersom du har trukket deg på grunn av coronavirusutbruddet - ta kontakt med oss slik at vi kan sette deg tilbake på den gruppen du trakk deg fra.
Det er viktig at endring i helsetilstanden blir varslet oss da det vil bli lang tid mellom søknad og avreisetidspunkt.

Revma voksne som hadde søknadsfrist 1. mars 2020

Etter påske vil det komme mer informasjon vedrørende turer fra september 2020 til og med februar 2021.

For de andre programmene vil det komme informasjon etter påske.