Hopp til innhold

E-helse for revmatikere

EULAR-konferansen inneholder en del sesjoner beregnet på vanlige pasienter, det vil si at mye av det medisinske fagspråket og forskningsmetoder er holdt utenfor.

Tekst og foto: Hans Westerheim

En slik sesjon omhandlet begrepet «E-health», og fokuserte på hvordan ny teknologi, som tingenes internett, bærbart sensorutstyr og samordningsteknologi kan gjøre pasienthverdagen bedre.

 

Flere ulike aktiviteter ble presentert, men felles for dem alle omhandlet de nye mulighetene som teknologien gir for rask, smidig og sikker utveksling av pasientinformasjon. Dette omhandler også pasienten selv, inkludert de data som til enhver tid kan samles ved hjelp av sensorer (som for eksempel «Fitbit»).

 

For å kunne utveksle data på en meningsfylt måte kreves det at man blir enige om en bakenforliggende arkitektur, eller plattform, noe man blant annet har jobbet med i Spania.

 

 

Et av innleggene fokuserte på hvordan Twitter kan brukes til å knytte sammen (yngre?) mennesker som har en revmatologisk lidelse. Når vi ser hva president Trumph har utrettet med Twitter så er det kanskje verdt å merke seg kraften i dette verktøyet...