Hopp til innhold

Er alternativ behandling noe for deg?

Jeg vil nå gjerne utvide den eksklusive gruppen av mennesker som har Bekhterev og kan tenke seg å motta gratis alternativ behandlinger.  Flere av mottakerne som har deltatt melder om positive resultater.  Er takknemlig for alle som tar kontakt - så kan vi avtale en prøve-behandling.

Medlemmer av Bekhterevforeningen i Oslo-området har nå en unik mulighet til å få gratis IKYA-behandlinger.

Kontakt Dag Lydersen tlf. 975 89843 eller dag@daglydersen.no

Har du lyst til å prøve en interessant og spennende behandlingsform?

IKYA er en metode som fokuserer på å bearbeide de bakenforliggende prosesser, ikke direkte på sykdom eller symptomer.

Mitt navn er Dag Lydersen og jeg er en godt voksen mann som selv har Bekhterev.  Jeg er student på 3. året ved IKYA Academy of Vibrational Medicine her i Oslo og skal lage en diplomoppgave om Bekhterev.

Jeg vil derfor gjerne komme i kontakt med deg som også har en Bekhterev-diagnose og som vil motta gratis IKYA-behandlinger i tiden fremover.  (Vanligvis koster en IKYA-behandling kr 1.000,- pr time.)

Du vil motta en behandling hver 3. uke over endel måneder.  Hver behandling tar ca 90 minutter.  Behandlingssted er Konghellegt 3 på Sinsen.

IKYA er en medisinsk metode innen komplementær medisin. Metoden er basert på både ny og gammel kunnskap om helse og bevissthet, satt sammen i et system som passer til vår tid. I IKYA jobber vi med helse på flere plan, og legger til rette for større sirkulasjon og gjennomstrømning i ditt system.

Vi kartlegger bevisstheten, og jobber direkte i de områdene hvor det er blokkeringer.

Testskjema, essenser og perseptering brukes som hovedverktøy i behandlingen.

Behandlingen foregår i en stille og rolig atmosfære der du bl.a. mottar vibrasjonelle essenser.

IKYA inkluderer hele mennesket, og individets totale univers.

I IKYA jobber vi ut fra at helse avhenger av bevissthet, og hvordan vi bruker vår bevissthet i forhold til både vårt indre og ytre liv. Helse handler om komplekse sammenhenger – både på det indre og det ytre plan.  IKYAs grunnleggende prinsipp er at livet er ett. Alt vi består av; kropp, sinn, ånd, livets mange arenaer og manifestasjoner, er deler av én kontinuerlig sammenheng.

Vi arbeider ut fra det perspektivet at vi er sjel og har en kropp. Når vi arbeider med IKYA metoden tar vi derfor utgangpunkt i de bakenforliggende årsakene. Vi har fokus på å legge til rette i klientens bevissthet i henhold til selve årsaken til symptomet, og ikke symptomet i seg selv.

Håper du vil være med på denne spennende muligheten - jeg gleder meg til å arbeide sammen med deg.

 

Med vennlig hilsen

Dag Lydersen

IKYA student

dag@daglydersen.no

tlf 975 89843