Hopp til innhold

Dyrere å være syk

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 ble lagt frem i dag 12. oktober på den Internasjonale revmatikerdagen. Som ventet inneholdt den ingen løft for behandlingsreiser, noe Bekhterev Norge er skuffet over. Derimot skal det bli dyrere å være syk i form av økte egenandeler.

Tekst: Odd Mikkelsen

Behandlingsreiser

Det ble 16. juni 2017 vedtatt forskrift om behandlingsreiser til utlandet. Forskriften trer i kraft 1. januar 2018. Den åpner for en større adgang til å få dekket utgifter til reise og opphold for ledsager til pasienter med nedsatt funksjonsevne imidlertid bevilges det ikke ekstra midler for å finansiere ordningen. Dette bekymrer Bekhterev Norge da det kan føre til at færre får tilbud.

Leder for Bekhterev Norge er skuffet over manglende satsing på behandlingsreiser. Her i Igalo. Foto: Jon Hagfors

 

Bevilgningen til Behandlingsreiser økes knapt nok, til å kompensere for økte utgifter. Dette betyr at det ikke legges opp til å styrke ordningen, som er en skuffelse for de mange som har stort utbytte av denne typen behandling, men blir henvist til å sitte hjemme da det er for få plasser.

Økte egenandeler

Det foreslås å:
øke egenandelstak 1 med 53 kroner fra 2205 kroner til 2258 kroner.
øke egenandelstak 2 med 35 kroner fra 1990 kroner til 2025 kroner.

Egenandelene for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet, samt pasientreiser foreslås økt med 1,8 pst.


Støtt vårt arbeid, bli medlem...


Bekhterev Norge er skuffet over at regjeringen legger opp til at det blir dyrere å være syk! Ingen blir friskere av at det er for dyrt å være syk, de blir bare enda sykere.