Hopp til innhold

EULAR kongressen 2016

Nye oppdaterte anbefalinger for behandling av Aksial Spondyloartritt

Tekst: Jon Hagfors Foto: Odd Mikkelsen

 

Under siste dags seminarer på EULAR ble en rekke nye og oppdaterte anbefalinger for behandling presentert. Anbefaling for den medikamentelle og ikke medikamentelle behandlingen er nå slått sammen. I anbefalingen utvides også sykdom spekteret fra ankyloserende spondylitt, (AS) til aksial spondyloartritt (axSpA). Dette vil nå åpne muligheter for tidligere diagnose og behandling, før det er gått så lengt at det er påvist forandringer/skade av bekkenleddene ved røntgen.

Bakgrunn

En arbeidsgruppe som i fellesskap er satt sammen av Assessment of Spondyloarthritis International Society (ASAS) og EULAR har nå oppdatert anbefalingene for å behandle pasienter med aksial spondyloartritt (axSpA) som de to gruppene publiserte i 2011 (Ann Rheum Dis. 2011 Juni; 70 [6]: 896-904), samt anbefalinger for bruk av tumor nekrose faktor inhibitors (TNF hemmer) for disse pasientene utgitt av ASAS (Ann Rheum Dis. 2011 juni; 70 [6]: 905-8). Disse anbefalingene er nå slått sammen, og den nye oppdateringen utvider også sykdom spekteret fra ankyloserende spondylitt (AS) til aksial spondyloartritt (axSpA).

Denne 2016 oppdateringen inneholder 5 overordnede prinsipper og 13 spesifikke anbefalinger som dekker at en i et samvalg med pasienten setter opp behandlings mål, sykdomsoppfølging/overvåkning, og med et vidt spekter av medikamentell og ikke medikamentell behandling. Blant det nye i anbefalingene er at bruk biologiske midler hos pasienter med både ikke-radiografisk og radiografisk aksial SpA inngår. Veiledning omhandler nedtrapping og bytte biologisk preparater og tillegg for Ankyloserende Spondylitt.

Sykdoms aktivitets måleverktløyet ASDAS (Ankylosing Spondilitis Disease Activity Score) bør benyttes som et alternativ til BASDAI (Bath Bekhterevs Sykdom Disease Activity Index) i vurderingen SpA pasienter for eventuell behandling med et biologisk legemiddel.

De nye anbefalingene inkluderer også en ny biologisk-stoff klasse, interleukin-17A hemmer. Den nye interleukin-17A hemmer klasse inkluderer secukinumab, som har blitt godkjent for behandling av Ankyloserende Spondylitt av både europeiske legemiddel byrået og U.S. Food and Drug Administration og godkjenningen i Norge vil nok foreligge i løpet av høsten.

Oppdateringen viderefører å anbefale hjelp av biologisk preparater bare etter svikt av andre behandlinger. Behandlingen av aksial SpA starter med regelmessig mosjon, røykeslutt, og Fysioterapi når det er hensiktsmessig.

Behandling med et ikke-steroid anti-inflammatorisk medisin (NSAID, napren, voltaren ol.) er fortsatt første valget. For pasienter med aksial SpA som har perifer artritt, sier anbefalingene at klinikere kan vurdere behandling med en lokal injeksjon av et glukokortikoid og et behandlingsforløp med sulfasalazin, men bare etter at de har mislyktes i å brukt et biologisk middel. Videre bør pasienter som også har et forhøyet serumnivå av C-reaktivt protein(CRP) eller tegn aktiv sacroiliitis sett med MR eller strukturelle skader på røntgen. Pasienter som starter på et biologisk legemiddel bør også ha aktiv sykdom som definert av enten ASDAS eller BASDAI så vel som av behandlende revmatolog. Anbefalingene godkjenner ikke behandling med en konvensjonell, syntetisk sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel for pasienter med utelukkende aksiell sykdom. Samarbeidet med både EULAR og ASAS sikrer en verdensomspennende representasjon i utviklingen av disse anbefalingene.

 

 

Det var Desiree van Heijde, professor i revmatologi ved Leiden University Medical Centre i Nederland som presenterte disse nye endringene i de reviderte behandlingsanbefalingene.