Hopp til innhold

Norsk forsker ble tildelt pris for beste abstrakt på EULAR kongressen i London 2016

Under de årlige EULAR kongressen deles det ut priser til de beste innsendte abstrakt, (oppsummering av et forskningsresultat) av det forskningsarbeidet de har gjennomført. Dette gjelder innen områdene klinisk forskning, grunnforskning og forskning utført av helsepersonell samt det beste abstraktet fra pasientsiden. Disse har oppnådd høyest skåring fra et ekspertpanel. Vinnerne mottar utmerkelse og 1000 euros hver. Prisene ble utdelt under åpningsseremonien av kongressen.

Tekst: Jon Hagfors, Odd Mikkelsen 

Det var en positiv overraskelse at en av disse prisene ble tildelt den Norske forskeren og fysioterapeut Camilla Fongen. Hun ble kalt opp på scenen og fikk overrakt prisen fra EULARS president. Hun arbeider ved Nasjonal Kompetansetjeneste innen Revmatologiske Rehabilitering på Diakonhjemmet Sykehus. Bekhterev Norge var til stede og overvar begivenheten.

Hun ble tildelt denne prisen for sin forskning utført av health professionals. Health professionals er den internasjonale betegnelsen for alle yrkesgrupper utenom leger som arbeider i helsevesenet.

I studien til Camilla Fongen ble bevegeligheten i ryggen hos pasienter som hadde hatt vondt i ryggen i mindre enn to år undersøkt. Så ble resultatene sammenliknet med bevegeligheten i ryggen hos den generelle befolkningen. Da fant man at inntil 40% av de med vondt i ryggen også hadde redusert bevegelighet i ryggen sammenliknet med den vanlige befolkningen. Resultatene fra studien viser også at det ikke er noen forskjell i bevegeligheten i ryggen hos pasienter med tidlig aksial spondyloartritt (en inflammatorisk revmatisk ryggsykdom) og de som har vondt i ryggen av andre årsaker. Det medføre at måling av bevegelighet i ryggen i liten grad kan bidra til å diagnostisere tidlig aksial spondyloartritt.

Det er en svært hyggelig annerkjennelse av det forskningsarbeidet som utføres av kompetansemiljø ved Diakonhjemmet Sykehus og viser at de er i front og på høyden internasjonalt. Dette et resultat og annerkjennelse av et langsiktige målrettede arbeid over lang tid.