Hopp til innhold

Eular 2015 i Roma

Odd og Jon

Bekhterev Norge tok turen til den store revmatologikongressen EULAR 2015. uropas største og viktigste kongress om forskning på revmatiske sykdommer
Tekst og foto: Odd Mikkelsen og Jon Hagfors

 

Det var 16. gang European League Against Rheumatism (EULAR) ble arrangert. Det årlige arrangementet var denne gangen lagt til Roma.

Med 45 vitenskapelige foreninger, 38 pasient organisasjoner, 20 helsepersonell foreninger og 21 bedriftsmedlemmer, har kongressen blitt et av de store samlingspunktene i verden for forskere, leger, helsepersonell, pasienter og fagfolk innenfor revmatologi. Ikke bare for de mange europeerne, men også for japanere, kinesere og amerikanere og resten av verden.

Totalt var 120 land representert på kongressen. Der blir det lagt frem og diskutert et bredt spekter av resultater av studier, interessante temaer, grunnleggende vitenskap og innovative og informative begivenheter. EULAR er for alle som er opptatt av årsakene og behandlingen av revmatisme og muskel- og skjelettsykdommer.

14 000 deltagere
Årets kongress var omfattende med mer en 350 forelesere og 700 forelesninger. I tillegg var det over 2000 posterpresentasjoner av forskningsarbeider. Det var derfor med stor interesse Bekhterev Norge og Bekhterever’n, sammen med 14 000 andre deltakere, fulgte kongressen for å finne ut av hva som var nytt og spennende innen feltet spondyloartritt.

Eular 2015 i Roma

 

Psoriasis artritt, PsA.
Det var i år stort fokus på PsA, blant annet om hvorvidt PsA inngår i Spondyloartritter, SpA eller ikke, et team som har studert forskjeller og og likheter mellom PsA og de øvrige diagnosene under SpA konkluderte likevel med at «Jo PsA hører inn under SpA»

Lav fødselsvekt
En Svensk studie har konkludert med at Lav fødselsvekt, det å ha eldre søsken samt ha vært innlagt på sykehus for infeksjon i alderen 5 – 16 år, gir økt risiko for å utvikle axial Spondyloartritt som voksen.

Studier på risikofaktorer knyttet til miljø er få,” sier forsker Dr. Ulf Lindström, ved  Institutt of Medicine, Rheumatology and Inflammation Research, Sahlgrenska Academy, Sweden.“ Vår studie har identifisert tre faktorer assosiert med signifikant økt risiko senere i livet

  • Ved en fødselsvekt under 3 kg er risikoen 18 % mot 15 % i normalbefolkningen.
  • Har du eldre søsken er risikoen 63 % mot 58 % for de som er eldst.
  • Har vær innlagt på sykehus på grunn av infeksjon er risikoen 2 % mot 1 % i normalbefolkningen.

Interleukin-17 Hemmere
Det var også stor interesse for betydningen av IL-17 og IL-23 i progresjonen av axial SpA og PsA. IL-17 hemmere er på markedet og testresultatene så langt er lovende. Spesielt fordi det kan se ut til at de som har dårlig respons på TNF hemmere har god respons på IL-17 hemmere.

Neste år i London
Kongressen inneholdt mange spennende temaer med fokus på spondyloartritt og det er godt å vite at det virkelig jobbes hardt blant verdens ledende revmatologer med å løse mange av de utfordringene som de med revmatisk sykdom har. Totalt sett var kongressen lærerik, men de helt store nyhetene uteble. Det blir derfor meget interessant å følge opp dette neste år, da kongressen går av stabelen i London.