Hopp til innhold

Overgang til Bekhterev Norge utsatt

Full overgang for bekhterevforeningene til Bekhterev Norge er utsatt.

Norsk Revmatikerforbund (NRF) og Bekhterev Norge har ikke kommet i mål med bekhterevforeningenes overgang til Bekhterev Norge. Både NRF og BN har vedtak om slik overgang, men samarbeidsavtalen som landsmøtet til NRF la til grunn er ennå ikke på plass.

De bekhtrerevforeningene som på sine årsmøter vedtok overgang til Bekhterev Norge basert på gjeldende vedtak i NRF og vedtatte retningslinjer vil inntil videre i en overgangsperiode være fullverdige lokalforeninger både i NRF og Bekhterev Norge.

Som medlem behøver du ikke foreta deg noe. Du er innmeldt i din lokale bekhterevforening gjennom Bekhterev Norge og trenger ikke betale utsendte medlemskontingent fra NRF.